[tintuc]

Đối với một con dê cái trung bình trong đời dê cái đó có thể đẻ bao nhiêu lần?

Câu trả lời thực sự phụ thuộc vào nơi bạn đang ở. Ở vùng của tôi, một con dê cái sẽ động dục và sinh con trước khi nó được một tuổi. Nếu cô ấy sống từ 10 đến 15 năm và sinh con 7 tháng một lần, dê cái có thể sẽ có 15 đứa con trở lên.

Ở những vùng lạnh hơn, dê năng suất thấp hơn nhưng sẽ sinh ít nhất 9 con và tùy thuộc vào giống có thể sinh đôi hoặc sinh ba.

Một con dê sinh ba. Đó là một sự kiện đặc biệt, và đặc biệt là khi dê có thể cho cả ba bú.

[/tintuc]

Nhận xét