[tintuc]

Dê Không Nên Ăn Gì?

Ngoài các loại rau cụ thể, dê không nên tiêu thụ những thứ sau:

  • Thức ăn bị mốc hoặc hư hỏng : Thức ăn bị mốc hoặc hư hỏng có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác nhau ở dê.
  • Cây độc : Một số loại cây, như đỗ quyên và đỗ quyên, có thể gây độc cho dê và nên tránh.
  • Thực phẩm đã qua chế biến : Hệ thống tiêu hóa của dê không thích hợp với thực phẩm đã qua chế biến và có đường.
  • Thịt và Sữa : Dê là động vật ăn cỏ và không nên cho ăn thịt hoặc các sản phẩm từ sữa.
[/tintuc]

Nhận xét